Fremskudt iværksætteri og erhvervsfremme i de særligt udsatte boligområder

Udgivet af: Københavns Erhvervshus marts 2016
Rapporten er en evaluerende guide og værktøjskasse til aktører, som ønsker at arbejde med iværksætterundervisning af unge eller beboere i udsatte boligområder.

Københavns Kommune gennemførte fra 2012-2015 en indsats for "Fremskudt iværksætteri og erhvervsfremme i de særligt udsatte boligområder”.

Som led heri blev der gennemført otte kurser for unge i udsatte boligområder med i alt 123 deltagere. Indsatsens pilotprojekt var ”Lab2700 Talenter” forankret i Tingbjerg/Husum. Derudover blev der gennemført tre kurser på Nørrebro, to kurser i Nordvest, et i Sydhavnen og et på Amager.

Rapporten er baseret på et eksternt kvalitativt evalueringsforløb fokuseret på de unges oplevelser foretaget af SocialRespons.

Kort fortalt så viser rapporten, at:

1. Iværksætterundervisning kan rykke en målgruppe, der kan have svært ved at indtræde i det etablerede uddannelsessystem, på flere måder.

2. Der kan skabes bemærkelsesværdige resultater for en udsat målgruppe med et projektorienteret undervisningsforløb, der tager udgangspunkt i deltagernes egne idéer og giver dem inspiration og selvtillid.

3. Kombinationenen af iværksætteri, åbenhed og gensidig respekt har medvirket til, at kurserne var yderst givende for mange af de unge og har bidraget til en øget handlekraft og selvtillid i forskellige sammenhænge.

 Tre citater fra rapporten, som viser, hvordan kurset har skabt forandringer hos de unge:

 ”Det jeg har taget mest med mig herfra – er at have afsluttet noget. De sidste mange år har jeg ikke afsluttet noget som helst. (…) Jeg plejer bare at slutte, for så ved jeg, at jeg ikke har fejlet. Det at have gennemført påvirker mig også uden for kurset, for jeg var samtidig tæt på at stoppe tømrerforløbet, men det her forløb har givet mig mod på også at fuldføre det andet.” Deltager

 Jeg har virkelig fået blod på tanden, jeg har en følelse af, at der ikke er noget, der kan stå i vejen for mig, og at alt er muligt. Jeg ved hvad der skal til for, at jeg kan nå mine mål, og det synes jeg er mega fedt. Nu tør jeg ting, jeg ikke turde før. Der kan for eksempel sidde en flok med jakkesæt og slips, og så kommer jeg bare der fra Sydhavnen og siger hvaså! Det er så fedt.” Deltager

 ”Vi var helt høje på det, vi havde lært – tænk det er muligt, og at de tror på os. Det havde jeg aldrig nogensinde prøvet i nogen form for undervisning.” – Deltager

Kontakt

Københavns Erhvervshus
Cecilie Brøndum Boesen
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Nyropsgade 1, 1602 Kbh. V
Tlf.: 33663333