Slutevaluering af Etnisk Erhvervsfremme

april 2013
En ekstern evaluering af Center for Etnisk Erhvervsfremme peger på en række best og next practices og anbefaler en videreførelse af Etnisk Erhvervsfremme efter 2013 i forhold til jobskabelse og iværksætteri blandt nydanskere.

Center for Etnisk Erhvervsfremme får i en ny ekstern evaluering ros for at have skabt viden og værktøjer, der fremadrettet kan bruges til jobskabelse, fastholdelse i uddannelse og eksportfremme.

Erhvervsvejledere og konsulenter har landet over hjulpet mange nydanske iværksættere - herunder målgruppen engelsktalende, højtuddannede personer. Hjælpen omfatter vejledning, uddannelse, opstart af egen virksomhed og etablering af et netværk.

Evalueringen peger på en række best og next practices og anbefaler en videreførelse af Etnisk Erhvervsfremme efter 2013.