Socialøkonomiske virksomheder i udsatte boligområder

Udgivet af: CFBU - Center for Boligsocial Udvikling december 2015
Hvordan kan helhedsplaner og boligorganisationer i praksis hjælpe en socialøkonomisk virksomhed i gang i et udsat boligområde? Det giver håndbogen "Socialøkonomiske virksomheder i udsatte boligområder" svar på.

Ledigheden i udsatte boligområder er væsentligt højere end i resten af landet. En stor del af de ledige hører til de mest udsatte ledige og har ofte en række udfordringer udover ledighed. Udfordringerne er forskellige, men der er ofte tale om et sammenspil af et lavt uddannelsesniveau samt sociale, sproglige, familiemæssige, fysiske eller psykiske udfordringer.

I helhedsplaner og boligorganisationer er der en stigende interesse for om socialøkonomiske virksomheder kan bidrage med løsninger på de beskæftigelsesmæssige udfordringer i de udsatte boligområder. I den forbindelse er der et stigende ønske om viden om denne type virksomheder, så boligsociale medarbejdere kan guide beboere og andre, der ønsker at etablere socialøkonomiske virksomheder i udsatte boligområder.

I denne håndbog har CFBU og BL - Danmarks Almene Boliger samlet den væsentligste viden- og de væsentligste opmærksomhedspunkter vedrørende opstart af socialøkonomisk virksomhed. Denne håndbog giver således boligsociale medarbejdere et udgangspunkt for at kunne hjælpe med etablering af socialøkonomiske virksomheder i boligområderne.