Vækst gennem mentorskab, coaching og målrettet efteruddannelse i etniske virksomheder

april 2010
Rapporten evaluerer projektet 'Vækst gennem mentorskab, coaching og målrettet efteruddannelse i etniske virksomheder' - en undersøgelse af metoder og virkning, udført af Vejle Erhvervsudvikling (VEU) i januar-marts 2010

Evalueringen giver vejledere, integrationsmedarbejdere, jobkonsulenter m.fl. viden om og inspiration til, hvordan vejledning, mentorordninger mellem nydanske og danske virksomhedsejere og konkrete værktøjer kan øge vækst og udvikling hos nydanskere, som er ejere af små virksomheder. Metoderne, der er brugt i vejledningen er:

  • Virksomhedskompasset - et afklarings- og udviklingsværktøj for virksomheder
  • Mentorforløb med erfarne danske virksomhedsledere
  • Coaching-forløb


Evalueringen konkluderer blandt andet, at:

  • Virksomhedskompasset er brugbart til at identificere realistiske mål og udbedre svagheder i en skridt-for-skridt vækstplan
  • Coaching forløb virker, og at VEU’s kunder (iværksætterne) får hjælp til selvhjælp, hvilket styrker levedygtigheden.
  • Mentorordningers virkning afhænger meget af mentees’ egen involvering. Nogle forløb har været gode og andre mindre gode. I de tilfælde, hvor udfaldet har været positivt, har ordningen bl.a. medført nye kunder, reklame i form af pressemateriale og nye brochurer, samt viden om, hvordan man arbejder og tænker i dansk erhvervsliv og på det danske arbejdsmarked.

Der lægges i rapporten også vægt på, hvilke anbefalinger til forbedringer, der er til værktøjerne/vejledningen.