Iværksætteri

 

Projekt Mind Your Own Business

 
I Mind Your Own Business skabes der mikrovirksomheder i et samarbejde mellem 11-18-årige drenge med etnisk minoritetsbaggrund fra udsatte boligområder, mentorer fra erhvervslivet, frivillige og med støtte fra drengenes skoler og klubber. Projektet er oprettet af Dansk Flygtningehjælp, og finansieret af Trygfonden. Denne rapport er en evaluering af dette projekt.
Als Research

Slutevaluering af Etnisk Erhvervsfremme

 
En ekstern evaluering af Center for Etnisk Erhvervsfremme peger på en række best og next practices og anbefaler en videreførelse af Etnisk Erhvervsfremme efter 2013 i forhold til jobskabelse og iværksætteri blandt nydanskere.

Indvandreres involvering i iværksætteri i Danmark

 
Rapporten redegør for indvandreres involvering i iværksætteri i Danmark sammenlignet med andre europæiske lande.

Iværksætterindeks for nydanskere 2012

 
Iværksætterindekset stiller skarpt på en lang række kendetegn for nydanske iværksættervirksomheder. Der er fokus på de nydanske virksomheders branchevalg, jobskabelse, overlevelse og vækst samt på iværksætterens etnicitet, køn, alder og uddannelsesniveau.

Målgruppeundersøgelse for Etnisk Erhvervsfremme

 
Rapporten giver dig et indblik i vækstpotentialet og mangfoldigheden blandt nydanske iværksættere. Den fokuserer på udviklingen af erhvervsfremmeinitiativer rettet mod nydanske iværksættere og konkluderer, at nydanskere har et uudnyttet potentiale i forhold til iværksætteri.

Iværksætteri i udsatte boligområder

 
Rapporten giver en beskrivelse af iværksætteriindsatsen i Mjølnerparken (Nørrebro), Vollsmose (Odense), Tåstrupgård (Høje Tåstrup) og Urban (Århus) med særligt henblik på den kommunale indsats.
SLIB. Segregering, Lokal Integration og Beskæftigelse

Vækst gennem mentorskab, coaching og målrettet efteruddannelse i etniske virksomheder

 
Rapporten evaluerer projektet 'Vækst gennem mentorskab, coaching og målrettet efteruddannelse i etniske virksomheder' - en undersøgelse af metoder og virkning, udført af Vejle Erhvervsudvikling (VEU) i januar-marts 2010

Etablering af et center for erhvervsfremme blandt indvandrere og efterkommere

 
Undersøgelsesrapporten indeholder kvalitativ og kvantitativ dokumentation for at etablere et center for Etnisk Erhvervsfremme, som COWI A/S har gennemført for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration samt Erhvervs- og Byggestyrelsen