Iværksætteri

Filtrer
 

BestPraxis 1

 
BestPraxis 1 er et inspirationskatalog, der giver et bud på bedste praksis inden for etnisk iværksætteri.
Etnisk Erhvervsfremme

BestPraxis 2

 
BestPraxis er et inspirationskatalog, der giver et bud på bedste praksis inden for etnisk erhvervsfremme. 2. udgave bygger videre på 1. udgaves råd og guidelines til, hvordan du kan gribe vejledningen af nydanske iværksættere og virksomhedsejere an.

Etablering af et center for erhvervsfremme blandt indvandrere og efterkommere

 
Undersøgelsesrapporten indeholder kvalitativ og kvantitativ dokumentation for at etablere et center for Etnisk Erhvervsfremme, som COWI A/S har gennemført for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration samt Erhvervs- og Byggestyrelsen

Film om vejledning af nydanske iværksættere

 
Film, der introducerer dig til iværksætteri blandt nydanskere - både fra vejledernes og iværksætternes synsvinkel.
Etnisk Erhvervsfremme

Fremskudt iværksætteri og erhvervsfremme i de særligt udsatte boligområder

 
Rapporten er en evaluerende guide og værktøjskasse til aktører, som ønsker at arbejde med iværksætterundervisning af unge eller beboere i udsatte boligområder.
Københavns Erhvervshus

Guide til vejledning af engelsktalende iværksættere

 
Guide til, hvordan du hjælper engelsktalende iværksættere godt i gang i Danmark.
Etnisk Erhvervsfremme

Indvandreres involvering i iværksætteri i Danmark

 
Rapporten redegør for indvandreres involvering i iværksætteri i Danmark sammenlignet med andre europæiske lande.

Iværksættere med udenlandsk baggrund

 
Publikationen indeholder individuelle fortællinger, hvor syv iværksættere fortæller om deres erfaringer og overvejelser undervejs i forløbet mod at blive selvstændig. Den indeholder også statistisk materiale og kvantitative oversigter.
Erhvervs- og Byggestyrelsen

Iværksætteri i udsatte boligområder

 
Rapporten giver en beskrivelse af iværksætteriindsatsen i Mjølnerparken (Nørrebro), Vollsmose (Odense), Tåstrupgård (Høje Tåstrup) og Urban (Århus) med særligt henblik på den kommunale indsats.
SLIB. Segregering, Lokal Integration og Beskæftigelse

Iværksætterindeks for nydanskere 2012

 
Iværksætterindekset stiller skarpt på en lang række kendetegn for nydanske iværksættervirksomheder. Der er fokus på de nydanske virksomheders branchevalg, jobskabelse, overlevelse og vækst samt på iværksætterens etnicitet, køn, alder og uddannelsesniveau.

Limen mellem etniske minoritetsdrenge og erhvervslivet

 
En artikel om udviklingsprojektet MIND YOUR OWN BUSINESS og arbejdet med mikrovirksomheder og iværksætteri som metode til empowerment for etniske minoritetsdrenge.
Dansk Flygtningehjælp

Målgruppeundersøgelse for Etnisk Erhvervsfremme

 
Rapporten giver dig et indblik i vækstpotentialet og mangfoldigheden blandt nydanske iværksættere. Den fokuserer på udviklingen af erhvervsfremmeinitiativer rettet mod nydanske iværksættere og konkluderer, at nydanskere har et uudnyttet potentiale i forhold til iværksætteri.

Nydanske kvinder som iværksættere

 
Fokus er i kvindeprojektet sat på en primært erhvervspædagogisk indsats over for gruppen af nydanske kvinder, herunder ledige, uddannelsessøgende, og iværksættere, som er i gang med at starte eller som for nylig har startet egen virksomhed. Det er lykkedes at mobilisere en række nydanske etniske kvinders urealiserede forretningstalent og vilje til at starte egen virksomhed
Vejle Erhvervsudvikling

Projekt Mind Your Own Business

 
I Mind Your Own Business skabes der mikrovirksomheder i et samarbejde mellem 11-18-årige drenge med etnisk minoritetsbaggrund fra udsatte boligområder, mentorer fra erhvervslivet, frivillige og med støtte fra drengenes skoler og klubber. Projektet er oprettet af Dansk Flygtningehjælp, og finansieret af Trygfonden. Denne rapport er en evaluering af dette projekt.
Als Research

Slutevaluering af Etnisk Erhvervsfremme

 
En ekstern evaluering af Center for Etnisk Erhvervsfremme peger på en række best og next practices og anbefaler en videreførelse af Etnisk Erhvervsfremme efter 2013 i forhold til jobskabelse og iværksætteri blandt nydanskere.

Socialøkonomiske virksomheder i udsatte boligområder

 
Hvordan kan helhedsplaner og boligorganisationer i praksis hjælpe en socialøkonomisk virksomhed i gang i et udsat boligområde? Det giver håndbogen "Socialøkonomiske virksomheder i udsatte boligområder" svar på.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Startup guide – consultant

 
Startvejledning på engelsk om, hvordan man starter virksomhed som konsulent

Startvejledninger til virksomheds opstart

 
Materialet omfatter pjecer med startvejledning til opstart af 27 forskellige typer virksomheder. Det gælder alt fra café, frisørsalon og vinduespudser til konsulent, webshop eller kunstner.
Væksthus Midtjylland

Tools and information

 
Startup In Denmark - er en service til iværksættere og mindre virksomheder i Danmark.
startupsvar.dk

Vækst gennem mentorskab, coaching og målrettet efteruddannelse i etniske virksomheder

 
Rapporten evaluerer projektet 'Vækst gennem mentorskab, coaching og målrettet efteruddannelse i etniske virksomheder' - en undersøgelse af metoder og virkning, udført af Vejle Erhvervsudvikling (VEU) i januar-marts 2010