Mangfoldighed

Filtrer
 

Indvandreres og efterkommeres placering på det danske arbejdsmarked. Betydning af uddannelse og andre karakteristika

 
Rapporten undersøge hvor indvandrere og efterkommere befinder sig i stillingshierarkiet sammenlignet med etniske danskere.
SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Højtidskalenderen

 
Højtidskalenderen giver overblik over kristne, jødiske, muslimske, buddhistiske, sikhiske og hinduistiske højtider. Den er anvendelig for alle, der arbejder på mangfoldige arbejdspladser eller servicerer borgere med forskellige etniske og religiøse baggrunde.
Foreningen Nydansker

Det danske charter for mangfoldighed

 
Det danske charter for mangfoldighed udvikler og samler viden og redskaber til mangfoldighedsledelse på arbejdspladsen. Charteret sætter fokus på værdien af medarbejdere med forskellige baggrunde og kompetencer og styrker danske virksomheders evne til at gøre brug af alle ressourcer.
Foreningen Nydansker

Mangfoldig Hverdag

 
Appen giver gode råd til mangfoldighedsledelse på alle niveauer.
Foreningen Nydansker

Rekruttering & Diversitet - LinkedIn

 
I LinkedIn-gruppen Rekruttering & Diversitet mødes repræsentanter fra virksomhederne i Københavns Mangfoldighedscharter og debatterer og deler erfaringer om arbejdet med mangfoldighed.
Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Mangfoldighed i Arriva

 
Et magasin som repræsenterer forskellige medarbejdere i Arriva - og som illustrerer, hvor mangfoldig en arbejdsplads Arriva er. Med hensyn til forskelligheder i køn, alder, etnicitet, faglighed, kompetencer og religion mv.
Arriva Danmark A/S

Innovækst resultater

 
20 københavnske virksomheder deltog i projektet, INNOVÆKST, hvor de arbejdede målrettet med at øge innovation og effektivitet gennem mangfoldighed. Resultaterne af INNOVÆKST viser, at virksomhederne er blevet mere mangfoldige og derigennem har styrket vækstpotentialet.
Foreningen Nydansker

Mangfoldighedspotentiale?

 
Denne casesamling viser, hvordan fem danske virksomheder har aktiveret deres mangfoldighedspotentiale og omsat mangfoldighed til vækst
Foreningen Nydansker

Strategisk ledelse af mangfoldighed – en vej til bedre opgaveløsning

 
I pjecen fortæller 18 offentlige topledere om, hvordan de og deres organisation arbejder strategisk med mangfoldighed som en vej til bedre opgaveløsning
Moderniseringsstyrelsen

Satspuljemidler på integrationsområdet

 
Årsrapporten er en publikation om satspuljemidler på integrationsområdet, der på en let tilgængelig måde skaber overblik og synlighed om integrationspuljer og samarbejdsprojekter, herunder opnåede erfaringer, metoder og effekt.

Omsorg og etnicitet. Nye veje til rekruttering og kvalitet i ældreplejen

 
Denne rapport afdækker, dels hvordan man bedst rekrutterer og ikke mindst fastholder medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk, dels hvilke konsekvenser den nye medarbejdersammensætning har for omsorgskulturen, arbejdsmiljø og ledelsesstil
SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Evalueringen af Mangfoldighedsprogrammet II

 
Materialet sammenfatter hovedkonklusioner og læringspotentialer fra evalueringen af projekter støttet i Mangfoldighedsprogrammets tredje ansøgningsrunde.

Evaluering af Mangfoldighedsprogrammet I

 
Materialet sammenfatter hovedkonklusioner og læringspotentialer fra evalueringen af projekter støttet i Mangfoldighedsprogrammets første og anden ansøgningsrunde

Procesværktøj: Kortlægning og udvikling af virksomhedens mangfoldighedsprofil

 
Ønsker din arbejdsplads at gøre ord til handling og sætte mangfoldighed på arbejdspladsens dagsorden? Så er nedenstående procesværktøj, et sikkert skridt i den rigtige retning
Foreningen Nydansker

Diskrimination? Nej, ikke hos os!

 
Pjecen sætter spot på at diskrimination forekommer på danske arbejdspladser – men ofte utilsigtet
Cabi - bedre arbejde til flere

Når mangfoldighed skaber værdi

 
Inspirationshæfte, der synliggør positive effekter af etnisk mangfoldighed på arbejdsmarkedet. 20 vidt forskellige danske arbejdspladers har bidraget med konkrete eksempler på, hvordan etnisk mangfoldighed skaber merværdi hos dem

Mangfoldighedspolitik i praksis

 
Mangfoldighedsledelse handler om at geare organisationen, så diversiteten kommer frugtbart i spil, og virksomheden kan høste fordelene ved mangfoldigheden. Læs mere om hvordan 14 virksomheder bruger mangfoldighed i praksis.
Foreningen Nydansker

McDiversity

 
Business case om Mcdonalds mangfoldighedsledelse som skal bruges til inspiration og argument for andre viskomheder.
Foreningen Nydansker

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen

 
Mangfoldighed betaler sig, viser en omfattende undersøgelse gennemført af ISS. Indtjeningen er markant højere i teams, der er sammensat af medarbejdere med forskelligt køn, kulturel baggrund og alder. Undersøgelsen er den første danske af sin art, der måler direkte på sammenhængen imellem mangfoldighed og virksomheders indtjening.
ISS Facility Services A/S

I spidsen for mangfoldighed på arbejdspladsen – hvordan griber du det an?

 
Mange virksomheder arbejder på at gøre deres arbejdsplads mere mangfoldig. Cabi har i samarbejde med Lederne udviklet en webguide, der hjælper jer godt på vej
Cabi - bedre arbejde til flere