Det danske charter for mangfoldighed

Udgivet af: Foreningen Nydansker november 2014
Det danske charter for mangfoldighed udvikler og samler viden og redskaber til mangfoldighedsledelse på arbejdspladsen. Charteret sætter fokus på værdien af medarbejdere med forskellige baggrunde og kompetencer og styrker danske virksomheders evne til at gøre brug af alle ressourcer.

Det danske charter for mangfoldighed er et formelt dokument, som erhvervsaktører og arbejdspladser kan underskrive, hvorved de tilkendegiver, at de bakker op om mangfoldighed på det danske arbejdsmarked og sætter pris på forskellighed blandt egne medarbejdere.

Til charteret knyttes et videnscenter, hvor de nyeste redskaber og de bedste erfaringer samles. Virksomheder kan på www.mangfoldighedscharter.dk finde konkrete værktøjer til at inkludere alle medarbejdere uanset baggrund, ligesom der findes gode eksempler på, hvordan andre virksomheder har gjort mangfoldighed til en styrke for forretningen.

Gennem et samarbejde med organisationer som Ældre Sagen, Danske Handicaporganisationer, LGBT Danmark og Cabi, sikres et bredt fokus på mangfoldighed og specialiseret viden, som arbejdspladser kan benytte i mødet med medarbejdere, der tilhører en minoritet.