Mangfoldighed i Arriva

Udgivet af: Arriva Danmark A/S marts 2014
Et magasin som repræsenterer forskellige medarbejdere i Arriva - og som illustrerer, hvor mangfoldig en arbejdsplads Arriva er. Med hensyn til forskelligheder i køn, alder, etnicitet, faglighed, kompetencer og religion mv.

Mangfoldighed i Arriva er et magasin, som ved storytelling repræsenterer et bredt udsnit af Arrivas medarbejdere - både hvad angår: køn, alder, etnicitet, handicap, kompetencer, fagområde og religion mv.

Magasinet giver samtidig et indblik i Arrivas tilgang til mangfoldighed og hvordan mangfoldighed tænkes ind på alle niveauer i virksomheden - både i forhold til konkrete indsatser internt og samarbejder eksternt.

Magasinet kan bruges af alle, der har interesse for mangfoldighed, mangfoldighedsledelse, socialt ansvar og CSR (Corporate Social Responsibility).

Kontakt

Arriva Danmark A/S
Pernille Kiær og Mette Ovgaard
Skøjtevej 26, 2770 Kastrup
Tlf.: 7230 2500