Mangfoldighed

 

Innovækst resultater

 
20 københavnske virksomheder deltog i projektet, INNOVÆKST, hvor de arbejdede målrettet med at øge innovation og effektivitet gennem mangfoldighed. Resultaterne af INNOVÆKST viser, at virksomhederne er blevet mere mangfoldige og derigennem har styrket vækstpotentialet.
Foreningen Nydansker

Mangfoldighedspotentiale?

 
Denne casesamling viser, hvordan fem danske virksomheder har aktiveret deres mangfoldighedspotentiale og omsat mangfoldighed til vækst
Foreningen Nydansker

Strategisk ledelse af mangfoldighed – en vej til bedre opgaveløsning

 
I pjecen fortæller 18 offentlige topledere om, hvordan de og deres organisation arbejder strategisk med mangfoldighed som en vej til bedre opgaveløsning
Moderniseringsstyrelsen

Evalueringen af Mangfoldighedsprogrammet II

 
Materialet sammenfatter hovedkonklusioner og læringspotentialer fra evalueringen af projekter støttet i Mangfoldighedsprogrammets tredje ansøgningsrunde.

Når mangfoldighed skaber værdi

 
Inspirationshæfte, der synliggør positive effekter af etnisk mangfoldighed på arbejdsmarkedet. 20 vidt forskellige danske arbejdspladers har bidraget med konkrete eksempler på, hvordan etnisk mangfoldighed skaber merværdi hos dem

Mangfoldighedspolitik i praksis

 
Mangfoldighedsledelse handler om at geare organisationen, så diversiteten kommer frugtbart i spil, og virksomheden kan høste fordelene ved mangfoldigheden. Læs mere om hvordan 14 virksomheder bruger mangfoldighed i praksis.
Foreningen Nydansker

McDiversity

 
Business case om Mcdonalds mangfoldighedsledelse som skal bruges til inspiration og argument for andre viskomheder.
Foreningen Nydansker

Kickstart af virksomhedernes mangfoldighedsinteresser og strategier

 
Rapporten formidler resultater af både interviewundersøgelse af virksomhedernes mangfoldighedsstrategier og evaluering af projektet ”KickStart din arbejdsplads”
LO - Landsorganisationen i Danmark

Mangfoldighedskonsulent

 
Region Midtjyllands politik for socialt ansvar og mangfoldighed
Region Midtjylland