Evaluering af Mangfoldighedsprogrammet I

oktober 2010
Materialet sammenfatter hovedkonklusioner og læringspotentialer fra evalueringen af projekter støttet i Mangfoldighedsprogrammets første og anden ansøgningsrunde

Mangfoldighedsprogrammet skal opsamle, videreudvikle og videreformidle virksomheders gode erfaringer med mangfoldighedsledelse samt fremme beskæftigelsen for nydanskere.

Materialet giver erfaringer og oplysninger om en række konkrete værktøjer til at forbedre mangfoldigheden på arbejdspladser og omhandler

  1. Ny viden og inspiration
  2. Rustet til mangfoldighed (nye værktøjer)
  3. Nye initiativer og handlemønstre, som er tre niveauer på vejen til at skabe forandring.

Materialet kan med fordel bruges af virksomheder, ledere og medarbejdere samt uddannelsesinstitutioner, som samarbejder med virksomheder.

Erfaringerne og værktøjerne kan blandt andet klæde. virksomheder, ledere og medarbejdere på til at fremme mangfoldighed på arbejdspladserne, det vil sige, at gennemføre varige forandringer på arbejdspladsen, der forbedrer integration og mangfoldighedskultur på arbejdspladsen.

En af de metoder, som har været brugt med succes i projekterne, er mentorordninger i forskellige relationer, for eksempel, mellem medarbejdere eller på virksomhedsniveau mellem virksomheder. Evalueringen giver også et indblik, hvordan man håndterer mangfoldighed mere praktisk, og viser endvidere, at det er afgørende at få involveret virksomhedens topledelse.