Evalueringen af Mangfoldighedsprogrammet II

marts 2011
Materialet sammenfatter hovedkonklusioner og læringspotentialer fra evalueringen af projekter støttet i Mangfoldighedsprogrammets tredje ansøgningsrunde.

Mangfoldighedsprogrammet skal opsamle, videreudvikle og videreformidle virksomheders gode erfaringer med mangfoldighedsledelse samt fremme beskæftigelsen for nydanskere.

Materialet giver erfaringer og oplysninger om en række konkrete værktøjer til at forbedre mangfoldigheden på arbejdspladser og omhandler

  • Ny viden og inspiration
  • Rustet til mangfoldighed (nye værktøjer)
  • Nye initiativer og handlemønstre, som er tre niveauer på vejen til at skabe forandring.

Hvem kan bruge det:
Virksomheder, ledere og medarbejdere samt uddannelsesinstitutioner, som samarbejder med virksomheder.

Til hvad kan det bruges:
Erfaringerne og værktøjerne kan klæde bl.a. virksomheder, ledere og medarbejdere på til at fremme mangfoldighed på arbejdspladserne, dvs. at gennemføre varige forandringer på arbejdspladsen, der forbedrer integration og mangfoldighedskultur på arbejdspladsen.

Det kan være i forhold til rekruttering og derved styrket fokus på kompetencer og lige muligheder – også for etniske minoriteter, og arbejdspladskulturen, herunder fremme af fastholdelse og trivsel. Som led heri er der bl.a. fokus på integration i det sociale fællesskab og i virksomhedernes modtagelsespraksis. Det kan fx handle om, hvordan man modtager nye medarbejdere, og hvordan man kommunikerer på arbejdspladsen.

To projekter har desuden fokus på fastholdelse i uddannelsessystemet for etniske minoriteter, navnlig i relation til praktikpladser og ansættelse i en virksomhed. Sigtet hermed er bl.a. også at understøtte, at unge med anden etnisk baggrund gennemfører en uddannelse.