I spidsen for mangfoldighed på arbejdspladsen – hvordan griber du det an?

Udgivet af: Cabi - bedre arbejde til flere juni 2009
Mange virksomheder arbejder på at gøre deres arbejdsplads mere mangfoldig. Cabi har i samarbejde med Lederne udviklet en webguide, der hjælper jer godt på vej

Webguiden er først og fremmest skrevet til ledere eller tovholdere i mindre og mellemstore virksomheder, der ønsker at tage et nyt initiativ.

Der er tale om en kortfattet pjece, der introducerer ledere til arbejdet med mangfoldighed: forberedelse, herunder fastlæggelse af mål, rekruttering, samt fastholdelse og medarbejderudvikling.
Mellemledere og ledere i små og mellemstore virksomheder kan bruge pjecen og den webguide den henviser til i arbejdet med at bedrive god ledelse af en mangfoldig medarbejderskare.
I jobcentrenes samarbejde med og servicering af virksomheder kan pjecen indgå i materialesamling til inspiration for virksomheder.