Indvandreres og efterkommeres placering på det danske arbejdsmarked. Betydning af uddannelse og andre karakteristika

Rapporten undersøge hvor indvandrere og efterkommere befinder sig i stillingshierarkiet sammenlignet med etniske danskere.

De beskæftigede indvandrere – og også i et vist omfang de beskæftigede efterkommere – har i 2012 job længere nede i stillingshierarkiet end de beskæftigede danskere og får en lavere timeløn. Indvandrere og efterkommere har også en anden fordeling på branche med overrepræsentationen inden for brancher som ”handel, transport, hoteller og restauranter” og ”erhvervsservice”.

Over en 15-årsperiode (fra 1997-2012) er der sket en polarisering af indvandrerne på arbejdsmarkedet. Mens danskerne har fået en stigende andel af de jobs, der er øverst i stillingshierarkiet, har indvandrerne fået en større andel af de jobs, der både er øverst og nederst i stillingshierarkiet.

Forskellene på efterkommere og danskere er mindre end forskellene på indvandrere og danskere med hensyn til stilling, branche og timeløn. Fra 1997 til 2012 er ikke-vestlige efterkommere endda kommet til at ligne danskerne mere med hensyn fordeling på stilling, idet færre efterkommere har job nederst i stillingshierarkiet, og flere har job øverst i stillingshierarkiet.

Rapporten viser også, at indvandrerne sammenlignet med danskerne har svært ved at udnytte deres uddannelse i job med et højt kvalifikationsindhold.