Innovækst resultater

Udgivet af: Foreningen Nydansker februar 2014
20 københavnske virksomheder deltog i projektet, INNOVÆKST, hvor de arbejdede målrettet med at øge innovation og effektivitet gennem mangfoldighed. Resultaterne af INNOVÆKST viser, at virksomhederne er blevet mere mangfoldige og derigennem har styrket vækstpotentialet.

Resultatpjecen fra INNOVÆKST præsenterer forsøget med at øge innovation og effektivitet ved at øge mangfoldigheden i udvalgte teams i 20 virksomheder.

Pjecen giver viden om, hvorfor mangfoldighed i køn, alder, etnicitet og anciennitet styrker et teams præstationer. Desuden præsenteres konkrete eksempler på virksomheder, som har oplevet at mangfoldighed skaber værdi for deres forretning.

Pjecen kan bruges til at inspirere virksomheder til at ansætte mangfoldigt og bruge forskellene aktivt, ligesom det er en model for, hvordan en kommune kan bidrage aktivt til det lokale erhvervslivs vækst og udvikling.