Mangfoldig Hverdag

Udgivet af: Foreningen Nydansker september 2014
Appen giver gode råd til mangfoldighedsledelse på alle niveauer.

Hvordan kan man tænke mangfoldighed ind i helt almindelige situationer i dagligdagen på en arbejdsplads? Det giver det nye værktøj ’Mangfoldig Hverdag’ et væld af gode råd til. Værktøjet findes både som app og i web-version, er gratis og kræver intet forhåndskendskab til mangfoldighedsledelse. Dermed gøres mangfoldighedsledelse vedkommende for alle niveauer af medarbejdere.

Appen henvender sig til flere gurpper og kan benyttes af både meninge medarbejdere, mellemledere, HR-chefer, direktører mfl..

'Mangfoldig Hverdag' har fokus på den brede mangfoldighed – alle de mange måder ansatte på danske arbejdspladser er forskellige fra hinanden. Det er de personlige kendetegn som køn, alder, etnicitet, religion og seksualitet, men det kan også være faglige karakteristika som uddannelsesbaggrund, tidligere erfaring og anciennitet.