McDiversity

Udgivet af: Foreningen Nydansker januar 2010
Business case om Mcdonalds mangfoldighedsledelse som skal bruges til inspiration og argument for andre viskomheder.

Ønsket med herværende undersøgelse er, at den skal være en business case, som andre virksomheder vil kunne lære af; både store og små, lokalt og globalt orienterede. Gennem afdækning af sammenhæng mellem mangfoldighed og organisatorisk optimering i McDonald’s, skal undersøgelsen tjene som inspiration og argument for virksomheder til at igangsætte lignende mangfoldighedsindsatser med vækst som formål. Dog vil især virksomheder inden for restaurations- og servicebranchen samt produktionsvirksomheder særligt kunne spejle sig i og drage nytte af McDonald’s undersøgelsen.

På den baggrund stilles følgende problemformulering til denne opgave: Hvordan udfolder mangfoldighedsledelse sig i praksis i McDonald’s, og kan der afdækkes en relation mellem den kortlagte mangfoldighedspraksis og så organisatoriske effekter som en inklusiv virksomhedskultur, tilhørsforhold blandt især medarbejdere med minoritetsbaggrund samt skærpede ledelseskompetencer i McDonald’s?