Når mangfoldighed skaber værdi

september 2010
Inspirationshæfte, der synliggør positive effekter af etnisk mangfoldighed på arbejdsmarkedet. 20 vidt forskellige danske arbejdspladers har bidraget med konkrete eksempler på, hvordan etnisk mangfoldighed skaber merværdi hos dem

En mangfoldig medarbejderstab kan skabe mere innovation, føre til udvikling af nye produkter og markeder, og give gladere kunder og medarbejdere. Det viser erfaringer fra 20 vidt forskellige virksomheder, der i et nyt inspirationshæfte fortæller, hvordan højtuddannet udenlandsk arbejdskraft og nydanskere, som allerede er i landet, er med til at skabe merværdi på arbejdspladsen.

Hæftet skal først og fremmest give inspiration til at endnu flere danske arbejdspladser – private såvel som offentlige – inddrager mangfoldigheden, og at flere får blik for mangfoldigheden som innovativ, værdiskabende og vækstfremmende kraft.

Udgivet i samarbejde med foreningen Nydansker.