Omsorg og etnicitet. Nye veje til rekruttering og kvalitet i ældreplejen

Denne rapport afdækker, dels hvordan man bedst rekrutterer og ikke mindst fastholder medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk, dels hvilke konsekvenser den nye medarbejdersammensætning har for omsorgskulturen, arbejdsmiljø og ledelsesstil

Undersøgelsen viser, at det især for medarbejdere med etnisk ikke-vestlig baggrund har stor betydning, at uddannelsen ikke er for boglig eller for lang, at der er stor jobsikkerhed, og at jobbet giver status og mulighed for karriere.

De nye medarbejdere møder dog nogle udfordringer i jobbet: Sproget kan volde problemer for nogle, mens andre bliver udsat for racisme – og så synes de i mindre grad at følge ældreplejens grundprincipper om fx at assistere til ’hjælp til selvhjælp’. Det stiller krav til lederne, der skal sørge for at klæde medarbejderne ordentligt på til jobbet.

Kan bruges af ledere i plejesektoren til bedre forståelse og ledelse af medarbejdere med ikke-vestlig baggrund.