Procesværktøj: Kortlægning og udvikling af virksomhedens mangfoldighedsprofil

Udgivet af: Foreningen Nydansker oktober 2010
Ønsker din arbejdsplads at gøre ord til handling og sætte mangfoldighed på arbejdspladsens dagsorden? Så er nedenstående procesværktøj, et sikkert skridt i den rigtige retning

Ved hjælp af værktøjet får din arbejdsplads mulighed for at tegne et billede af, hvor arbejdspladsen står i forhold til mangfoldighedsspørgsmålet, og hvilke konkrete skridt, der kan tages for at igangsætte eller videreføre aktiviteter til fremme af mangfoldighed.

Værktøjet er udviklet og testet på private såvel som offentlige arbejdspladser. Det kan bruges af alle der har ansvar for – eller ønsker at bidrage til mangfoldighedsledelse eller udvikling på arbejdspladsen, og det kan bruges til; at få overblik over, hvor virksomheden er nu og hvad det mest værdiskabende næste skridt er på de 5 vitale områder for forandring. Det er simpelt og overskeligt og åbner mulighed for indsatser på flere niveauer.