Rekruttering & Diversitet - LinkedIn

Udgivet af: Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen august 2014
I LinkedIn-gruppen Rekruttering & Diversitet mødes repræsentanter fra virksomhederne i Københavns Mangfoldighedscharter og debatterer og deler erfaringer om arbejdet med mangfoldighed.

LinkedIn-gruppen Rekruttering & Diversitet er et forum for virksomheder, der arbejder med mangfoldighed.

Siden kan give inspiration til, hvordan man kan skabe dialog mellem det offentlige og erhvervslivet.

OBS. Det kræver medlemskab at få adgang til indlæg i gruppen.

Kontakt

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen