Satspuljemidler på integrationsområdet

september 2011
Årsrapporten er en publikation om satspuljemidler på integrationsområdet, der på en let tilgængelig måde skaber overblik og synlighed om integrationspuljer og samarbejdsprojekter, herunder opnåede erfaringer, metoder og effekt.

Årsrapporten omhandler integrationspuljer og samarbejdsprojekter i perioden januar 2010 til juli 2011.

Formålet med Årsrapporten er at skabe overblik og synlighed om de mange gode projekter, der er med til at videreudvikle integrationsindsatsen – lokalt og nationalt.

Årsrapporten indeholder tal og fakta om satspuljemidlerne på integrationsområdet samt mål og udfordringer indenfor hvert af de strategiske indsatsområder, der har struktureret ministeriets arbejde med satspuljemidler. Årsrapporten afspejler desuden hvilke nye projekter, der er igangsat og hvilke større resultater og erfaringer, der er indhentet. Målgruppen for årsrapporten er ministeren, satspuljeordførerne, Rigsrevisionen, samarbejdsprojekter og andre, der har interesse for integrationsområdet.