Mangfoldighed

 

Indvandreres og efterkommeres placering på det danske arbejdsmarked. Betydning af uddannelse og andre karakteristika

 
Rapporten undersøge hvor indvandrere og efterkommere befinder sig i stillingshierarkiet sammenlignet med etniske danskere.
SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Det danske charter for mangfoldighed

 
Det danske charter for mangfoldighed udvikler og samler viden og redskaber til mangfoldighedsledelse på arbejdspladsen. Charteret sætter fokus på værdien af medarbejdere med forskellige baggrunde og kompetencer og styrker danske virksomheders evne til at gøre brug af alle ressourcer.
Foreningen Nydansker

Mangfoldighed i Arriva

 
Et magasin som repræsenterer forskellige medarbejdere i Arriva - og som illustrerer, hvor mangfoldig en arbejdsplads Arriva er. Med hensyn til forskelligheder i køn, alder, etnicitet, faglighed, kompetencer og religion mv.
Arriva Danmark A/S

Satspuljemidler på integrationsområdet

 
Årsrapporten er en publikation om satspuljemidler på integrationsområdet, der på en let tilgængelig måde skaber overblik og synlighed om integrationspuljer og samarbejdsprojekter, herunder opnåede erfaringer, metoder og effekt.

Omsorg og etnicitet. Nye veje til rekruttering og kvalitet i ældreplejen

 
Denne rapport afdækker, dels hvordan man bedst rekrutterer og ikke mindst fastholder medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk, dels hvilke konsekvenser den nye medarbejdersammensætning har for omsorgskulturen, arbejdsmiljø og ledelsesstil
SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen

 
Mangfoldighed betaler sig, viser en omfattende undersøgelse gennemført af ISS. Indtjeningen er markant højere i teams, der er sammensat af medarbejdere med forskelligt køn, kulturel baggrund og alder. Undersøgelsen er den første danske af sin art, der måler direkte på sammenhængen imellem mangfoldighed og virksomheders indtjening.
ISS Facility Services A/S

Forklarende analyse af ikke-vestlige indvandreres arbejdsmarkedstilknytning

 
Det er velkendt, at ikke-vestlige indvandrere har en lavere erhvervsfrekvens end andre borgere. På baggrund af de seneste statistikker undersøger vi i denne rapport, hvordan forskellige individuelle karakteristika påvirker deltagelsen på arbejdsmarkedet for både ikke-vestlige indvandrere, deres efterkommere samt danskere.
KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioner Analyse og Forskning