Mangfoldighed

Filtrer
 

Kickstart af virksomhedernes mangfoldighedsinteresser og strategier

 
Rapporten formidler resultater af både interviewundersøgelse af virksomhedernes mangfoldighedsstrategier og evaluering af projektet ”KickStart din arbejdsplads”
LO - Landsorganisationen i Danmark

Religion på det danske arbejdsmarked

 
Pjecen videregiver erfaringer fra danske virksomheder i forhold til håndtering af religiøse medarbejderes interesser og behov. Erfaringerne viser, at danske virksomheder finder løsninger på de udfordringer, som mangfoldigheden af ansatte medfører

Mangfoldighedskonsulent

 
Region Midtjyllands politik for socialt ansvar og mangfoldighed
Region Midtjylland

Forklarende analyse af ikke-vestlige indvandreres arbejdsmarkedstilknytning

 
Det er velkendt, at ikke-vestlige indvandrere har en lavere erhvervsfrekvens end andre borgere. På baggrund af de seneste statistikker undersøger vi i denne rapport, hvordan forskellige individuelle karakteristika påvirker deltagelsen på arbejdsmarkedet for både ikke-vestlige indvandrere, deres efterkommere samt danskere.
KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioner Analyse og Forskning