Rekruttering

 

Nydanske kvinder i job

 
Syv nydanske kvinder fortæller om glæden ved at komme ud på arbejdsmarkedet, og deres ledere deler deres gode erfaringer. På trods af manglende uddannelse og joberfaring finder mange nydanske kvinder alligevel arbejde.
Cabi - bedre arbejde til flere

International rekruttering, Barrierekatalog

 
Katalog over barrierer ved international rekruttering, betragtet fra myndigheds-, organisations-, virksomheds- og arbejdstagerperspektiv.

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig!

 
Pjecen viser, hvordan en indsats over for ledige selvforsørgede kan medføre økonomisk gevinst for kommunen. Herudover er der inspiration via konkrete eksempler på tilbud for målgruppen.