Fritidsjob til alle unge

Udgivet af: Cabi - bedre arbejde til flere januar 2011
Fritidsjob gavner de fleste unge, men ikke alle har let ved at få et. Det er især svært for unge uden netværk, herunder mange unge med anden etnisk baggrund. Folderen Fritidsjob til alle unge klæder ungevejledere på til at hjælpe disse unge til at tage det første skridt mod arbejdsmarkedet.

Pjecen er rettet mod alle professionelle, der har daglig kontakt med unge heriblandt unge med anden etnisk baggrund end dansk. Formålet er at formidle gode erfaringer og inspirere til en konkret indsats over for de unge og deres familier. I pjecen findes tre interview med praktikere, der hjælper unge i gang med et fritidsjob.

Desuden findes også en lettilgængelig gennemgang af de vigtigste regler om fritidsjob samt gode råd og anbefalinger samlet blandt erfarne professionelle. Denne del af pjecen kan umiddelbart bruges i det direkte arbejde med de unge og deres familier.