Fritidsjobindsatser

Udgivet af: CFBU - Center for Boligsocial Udvikling august 2011
Mange unge i udsatte boligområder har særlige udfordringer i forhold til at finde fritidsjob. Disse kan fritidsjobindsatser hjælpe dem med at løse. I udgivelsen Fritidsjob - Inspiration til arbejdet med børn og unge præsenteres læseren for fire tilgange til at få unge i fritidsjob.

Mange unge i udsatte boligområder har desværre ikke et fritidsjob. Og det er et problem, da fritidsjob kan have væsentlig betydning for ens uddannelses- og jobmuligheder senere i livet. 

F.eks. er nydanskeres sandsynlighed for at komme i beskæftigelse som voksne mere end fordoblet, hvis de har haft fritidsjob som unge.

Og unge med erhvervserfaringer tager i højere grad en uddannelse, fordi de føler sig bedre rustede til arbejdsmarkedet efter studietiden. (kilde: Fra Fritid til Job. Rambøll 2009).

Udgivelsen "Fritidsjobindsatser" går i dybden med fire tilgange til at få unge i fritidsjob:

  1. Lommepengeprojekter
  2. Den ikke-håndholdte metode
  3. Den håndholdte metode
  4. Den todelte metode

Udgivelsen har til hensigt at inspirere praktikere og beslutningstagere til arbejdet med unge i socialt udsatte boligområder og opstiller en række anbefalinger og eksempler på, hvordan en fritidsjobindsats kan gennemføres.