Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig!

oktober 2008
Pjecen viser, hvordan en indsats over for ledige selvforsørgede kan medføre økonomisk gevinst for kommunen. Herudover er der inspiration via konkrete eksempler på tilbud for målgruppen.

Pjecen Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig henvender sig til de kommunale medarbejder, der til daglig arbejder med ledige selvforsørgede flygtninge og indvandrere. På baggrund af gode erfaringer og eksempler fra andre kommuner fokuserer pjecen på, hvordan en aktiv indsats overfor selvforsørgede ledige kan betale sig. Kommuner, der ønsker at iværksætte en aktiv indsats kan lade sig inspirere af de eksempler og gode erfaringer som pjecen præsenterer. Herudover kan man læse om;

  • Hvem er de ledige selvforsørgede?
  • Hvordan kan indsatsen over for de ledige selvforsørgede være en god forretning? Eksempler fra kommuner, der har gode erfaringer med det.
  • Hvordan kan der skabes kontakt til de ledige selvforsørgede?
  • Hvordan kan indsatsen organiseres? Eksempler på tilbud og forløb for ledige selvforsørgede
  • Hvad giver lovgivningen af muligheder?