Integration på arbejdsmarkedet 2014

Udgivet af: Lederen maj 2014
Survey blandt ledere om integration på arbejdspladserne af indvandrere og efterkommer fra ikke-vestlige lande af personer

Undersøgelsen belyser, i hvilket omfang indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande er blevet integreret på arbejdspladserne.

Undersøgelsen giver svar på, hvor mange private og offentlige virksomheder, som har en politik, der har til formål at sikre en mangfoldig medarbejderstab, samt om virksomhederne har en personalepolitik, der tager særligt hensyn til medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk.

Det belyses, hvilken betydning det har for virksomhederne at have medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk, samt hvad der efter lederes vurdering er vigtigt for at skabe en bedre integration på arbejdsmarkedet af personer med anden etnisk baggrund end dansk. Ledere på de virksomheder, der ikke har ansat indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande, bliver bedt om at forholde sig til årsagerne hertil.

Kontakt

Lederen
Kim Møller Laursen
Vermlandsgade 65, 2300 København S
Tlf.: 32833283