International rekruttering, Barrierekatalog

november 2008
Katalog over barrierer ved international rekruttering, betragtet fra myndigheds-, organisations-, virksomheds- og arbejdstagerperspektiv.

Kataloget er baseret på rapport, der har kortlagt reglerne for international rekruttering, en lang række personlige interview samt workshopper med myndigheder, virksomheder og udenlandske arbejdstagere samt ikke mindst en omfattende telefonisk interviewundersøgelse omfattende 337 virksomheder og 112 udenlandske arbejdstagere.

Afdækningen af barrierer for international rekruttering har taget udgangspunkt i en kortlægning af forløbet omkring international rekruttering. Barriereafdækningen har knyttet sig til den nuværende offentlige regulering, enten til selve regelsættet eller til myndighedernes udførelse heraf. Samtidig har afdækningen af barrierer også berørt forhold, som ikke er underlagt nogen regulering, samt forhold, der vedrører relationer mellem myndigheder.

Der er i alt identificeret 21 barrierer, som opleves som problematiske for virksomheder og udenlandske arbejdstagere. Barrierer er oplistet nedenfor, alt efter deres væsentlighed og udbredelse:

 • Myndigheders informationer er typisk på dansk
 • Tvivl om udenlandske arbejdstageres rettigheder
 • Der er for mange myndigheder
 • Sagsbehandlingen i Udlændingeservice er for lang
 • Ansøgningsskemaer og blanketter er svære at udfylde
 • Jobcentrenes vejledning er utilstrækkelig
 • Det er svært at fastholde de udenlandske studerende
 • Manglende hjælp og service til medfølgende familie
 • Forskerskatterabatten kan hindre langsigtet fastholdelse
 • Det er svært at finde og have råd til en bolig
 • Svært at få tilstrækkelig vejledning fra SKAT
 • Kørekort skal tages på ny
 • Ufleksibel danskuddannelse
 • Usikkerhed om grundlaget for skattefradraget
 • Tidspunktet for tildeling af personnummer er uhensigtsmæssigt
 • Social integration uden for arbejdspladsen er svær
 • Sagsbehandlingen af autorisationer sinker ansættelsesstart
 • Integration på arbejdspladsen er utilstrækkelig
 • Tvivl om reglerne for grænsependlere
 • For mange registre – for få samkøringsmuligheder
 • Statsforvaltningernes sagsbehandling har ikke klare servicemål

Kataloget er udarbejdet af Deloitte for den tværministerielle taskforce til identifikation og forenkling af barrierer ved rekruttering af udenlandsk arbejdskraft, nedsat under Arbejdmarkedsstyrelsen i 2008.