International rekruttering, Kortlægning af regler, roller, opgaver og forløb

november 2008
Kortlægning af gældende regulering, myndighedsroller, administrative processer og praksis, systemanvendelse og information i forbindelse med danske virksomheders rekruttering af international arbejdskraft.

Deloitte har kortlagt regler, myndigheder, opgaver og ansvar for international rekruttering samt identificeret barrierer for international rekruttering.

Kortlægningen har viste, at en udenlandsk arbejdstagers vej til et arbejdsliv i Danmark har mange nødvendige myndighedsstop på vejen. Det er en vej, der har flere spor, alt efter den udenlandske arbejdstagers natio­nalitet, familiære situation, erhvervskompetencer og jobtilbud i Danmark. Det er endvidere en vej, som det i høj grad er op til den enkelte udenlandske arbejdstager at finde det rette spor i, da ansvaret for indsatsen over for udenlandske arbejdstagere er bredt ud på mange myndigheder, hvis indsats ikke altid er koordineret og ofte heller ikke målrettet udlændinge.

Kataloget er udarbejdet af Deloitte for den tværministerielle taskforce til identifikation og forenkling af barrierer ved rekruttering af udenlandsk arbejdskraft, nedsat under Arbejdmarkedsstyrelsen i 2008.