International rekruttering, Løsningskatalog

november 2008
Et Katalog over løsningsforslag, der kan fjerne eller begrænse barriererne for international rekruttering. Løsningsforslagene er baseret på en kortlægning af regler, roller, opgaver og forløb for international rekruttering samt en afdækning af de barrierer, som danske virksomheder og udenlandske arbejdstagere oplever i relation hertil.

Deloitte har identificeret i alt 18 løsningsforslag, der kan bidrage til at mindske barriererne for international rekruttering. Løsningsforslagene varierer både i karakter, indhold og nytte. Der er løsningsforslag, som er rettet mod forbedringer af eksisterende serviceydelser fra myndigheder, løsninger, der vedrører udviklingen af nye serviceydelser, og ikke mindst løsninger, der relaterer sig til processer mellem myndigheder og internt i den enkelte myndighed. De 18 løsningsforslag er:

 • Fastholdelse af udenlandske studerende
 • Digital ansøgning om opholdstilladelser
 • Nyt dansktilbud til udenlandske arbejdstagere
 • Workindenmark.dk som virtuel one-stop-shop
 • Forbedret service fra Udlændingeservice
 • Nem indgang til myndigheds Danmark
 • Målrettet vejledning fra SKAT
 • Internationalisering af myndighedernes kommunikation
 • Trivselstilbud til udenlandske arbejdstagere og deres familie
 • Mere ensartet fradrag for rejseudgifter
 • Større udbud af undervisning til børn af udenlandske arbejdstagere
 • Optimering af ansøgningsproces for autorisation mv.
 • Bedre service om international rekruttering fra Jobcentrene
 • Offentlig vejledning om boligsøgning
 • Beskæftigelses-fremmende tilbud til medfølgende partner
 • Optimering af processen om tildeling af registreringsbeviser
 • Lettere adgang til dansk kørekort
 • One-stop-shop service i Workindenmark-centrene

 Kataloget er udgivet af Deloitte for Taskforce om international rekruttering under Arbejdmarkedsstyrelsen: