Rekruttering

 

Integration på arbejdsmarkedet 2014

 
Survey blandt ledere om integration på arbejdspladserne af indvandrere og efterkommer fra ikke-vestlige lande af personer
Lederen

Rekruttering og fastholdelse af højtuddannet arbejdskraft. Danmark, Norge, Holland, Storbritannien og Canada

 
Denne rapport undersøger, hvordan en række lande rekrutterer og fastholder højtuddannet arbejdskraft fra tredjelande, og opstiller et idékatalog over best practice på området.
SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

International rekruttering, Kortlægning af regler, roller, opgaver og forløb

 
Kortlægning af gældende regulering, myndighedsroller, administrative processer og praksis, systemanvendelse og information i forbindelse med danske virksomheders rekruttering af international arbejdskraft.