Udenlandsk arbejdskraft

Filtrer
 

The Expat Study 2014

 
En undersøgelse af, hvordan højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft synes det er at leve og arbejde i Danmark, og hvad der skal til for at de bliver længere
Oxford Research

Kvinder for Fremtiden

 
Kvinder for Fremtidens fokus var at bringe kvinder med mellem- eller lange uddannelser fra udlandet tættere på arbejde. Udgangspunkt var, at sprogtilegnelse er en interaktiv og social proces og undervisningen skal være anvendelsesorienteret. Der er arbejdet målrettet med relevante sproglige kompetencer i.f.t. kvindernes praktik. Projektet er støttet af eu-socialfond.
Sprogcenter Nordsjælland

Expat in Denmark

 
Expat in Denmark er et netværk for udenlandske medarbejdere i Danmark. Det overordnede mål er at gøre Danmark til et mere attraktivt land at bo og arbejde i for udenlandske arbejdstagere.
Dansk Industri

Internationale eksporttalenter

 
En undersøgelse af forekomst og værdi af nydanskere i danske eksportvirksomheder
Foreningen Nydansker

Beretning om vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.

 
Uddannelsesministeren afgiver hvert år en beretning til Folketinget om vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.
Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Den danske au pair-ordning - en kvalitativ og kvantitativ undersøgelse

 
Denne rapport præsenterer resultaterne af SFI’s undersøgelse af den danske au pair-ordning. Rapporten belyser, hvem der anvender ordningen, hvad der motiverer henholdsvis værtsfamilier og au pairer i ordningen, og hvordan deres hverdag udspiller sig.
SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Work-live-stay Southern Denmark

 
Foreningen work-live-stay har til formål at forbedre syddanske virksomheders muligheder for at vækste ved at sikre optimale rammer for tiltrækning og fastholdelse af højtuddannet arbejdskraft.
work-live-stay southern denmark

Expatviden.dk

 
Expatviden.dk indeholder en oversigt over danske projekter og initiativer, der sætter fokus på at modtage og fastholde højtkvalificeret udenlandske medarbejdere og deres familier samt internationale studerende.
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), Beskæftigelsesministeriet

Overuddannelse blandt etniske minoritetsborgere i Københavns Kommune

 
Formålet med denne rapport er at kortlægge omfanget af overuddannelse blandt højtuddannede ikke-vestlige indvandrere bosat i Københavns Kommune, herunder den branchemæssige fordeling. Derudover har undersøgelsen til formål at beskrive en række faktorer, som kan have betydning for forekomsten af overuddannelse.
KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioner Analyse og Forskning

Arbejdsindvandring i Danmark

 
Rapporten ”Arbejdsindvandring i Danmark” indeholder en analyse af i hvilket omfang en øget indvandring af personer, som opnår beskæftigelse i Danmark, kan bidrage til at løse de økonomiske udfordringer, som den demografiske udfordring giver.
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), Beskæftigelsesministeriet

Turbovurdering af udenlandske uddannelser for virksomheder

 
Virksomheder kan få en ekstra hurtig vurdering, når de overvejer at ansætte en person med udenlandske uddannelsespapirer.
Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Jobdesingmanual Eu- projekt ”Kvinder på vej”

 
Jobdesignmanualen har et reelt fokus på den enkelte kvindes ressourcer. En tilgang til den enkelte kvindes arbejdsmarkedsprofil, som en ganske særlig profil med særlige muligheder, og dermed en grundlæggende tilgang som et endnu ikke optimalt udnyttet potentiale for arbejdskraft og vækst.
Kvinder på Vej

Kandidatspeciale: Indvandrere er gode for eksporten

 
Kandidatspecialet undersøger sammenhængen mellem indvandring og den danske import, eksport og investeringsmuligheder i Danmark. Konklusionen er, at indvandrerne har en positiv effekt på disse forhold.
Aarhus Universitet

Copenhagen Talent Bridge

 
Copenhagen Capacity

Idekatalog til kommunal hjemmeside for fremmedsprogede nytilflyttere

 
Inspirations- og idekatalog til oprettelse af kommunal hjemmeside målrettet udenlandske tilflyttere. Der gives en række eksempler som man kan plukke fra – vælge at bruge eller tilpasse til den form man vil give egen hjemmeside. Kataloget her skrives på dansk, men de fleste eksempler er på engelsk
Dansk Arbejdsgiverforening

Medics on the Move (MoM)

 
Medics on the Move er en webbaseret platform, der giver sundhedsfagligt personale, som arbejder i udlandet, sproglige værktøjer og støtte til at fungere effektivt på deres nye arbejdsplads. MoM bruger den nyeste teknologi til at levere et målrettet sprogundervisningsprogram.

Kvinder på vej

 
Publikationen beskriver kort, hvornår projektet startede, hvor mange kvinder der p.t. har gennemført samt dets resultater. Desuden er projektets formål, tidsplan, indhold og kontakt til virksomheder beskrevet. Afsluttende er der udtalelser fra kvinder, der har deltaget i et forløb
Kvinder på Vej

Fritidsjobformidlingen

 
Fritidsjobs er et af de vigtigste redskaber til at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Derfor har Københavns Kommune iværksat et projekt, der skal tilvejebringe flere af slagsen. Målet med Fritidsjobindsatsen er dels at skabe fritidsjobs til unge under 18 år i Københavns Kommune og dels at klæde de unge på til at kunne varetage og fastholde disse fritidsjobs.
Jobcenter København

Guide til virksomheder, der vil fastholde højtuddannede udenlandske medarbejdere

 
Guiden består af fire trin med gode råd, som hjælper en dansk virksomhed i forhold til at ansætte og fastholde udenlandske medarbejdere; før den udenlandske medarbejder ankommer, når medarbejderen ankommer, mens medarbejderen er i virksomheden, og når medarbejderen forlader virksomheden.

Aktivitetsoversigt - for projektet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

 
De 7 konsortierne i dette regionale projekt har overordnet haft de samme opgaver, men grundet geografisk placering, lokale og demografiske udfordringer er opgaverne blevet løst på forskellig vis. Denne oversigt beskriver aktiviteterne i projektet opgjort efter konsortium.
Region Midtjylland
Næste 1 | 2 | 3