Aktivitetsoversigt - for projektet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Udgivet af: Region Midtjylland marts 2011
De 7 konsortierne i dette regionale projekt har overordnet haft de samme opgaver, men grundet geografisk placering, lokale og demografiske udfordringer er opgaverne blevet løst på forskellig vis. Denne oversigt beskriver aktiviteterne i projektet opgjort efter konsortium.

Formålet med materialet er at give et samlet overblik af de aktiviteter, som er blevet udført i dette regionale projekt. Vi håber på, at materialet kan give idéer og inspiration til øvrige dele af landet, som arbejder på lignende indsatser og dermed være medvirkende til, at ”strømline” håndtering af modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft i Danmark.

Kontakt

Region Midtjylland