Arbejdsindvandring i Danmark

Rapporten ”Arbejdsindvandring i Danmark” indeholder en analyse af i hvilket omfang en øget indvandring af personer, som opnår beskæftigelse i Danmark, kan bidrage til at løse de økonomiske udfordringer, som den demografiske udfordring giver.

Analysen bygger på tal for alle udenlandske statsborgere med en lønindkomst i Danmark i perioden januar 2008 til juni 2011. På baggrund af disse tal beskrives den nuværende arbejdsindvandring til Danmark samt betydningen af en øget arbejdsindvandring for de demografiske og økonomiske udfordringer, som Danmark forventes at stå over for i de kommende år.

Én af udfordringerne er forskydningen i befolkningens aldersprofil, hvor færre fremover skal forsørge flere. I 2040 vil der således være ca. 100.000 færre personer i den arbejdsdygtige alder, mens der vil være over 500.000 flere over 65 år, hvilket alt andet lige vil have en negativ indflydelse på både vækst og offentlige finanser. Ifølge analysen forventes en ekstra arbejdsindvandring på 10.000 personer årligt frem mod 2040 stort set at kunne udligne dette.

Analysen viser desuden, at der kan forventes nettogevinster på 2-3 pct. af BNP i 2040, hvis arbejdsindvandringen stiger med 5-10.000 udlændinge om året. Disse gevinster skyldes den forventede øgede beskæftigelse med deraf følgende skatteindtægter uden en tilsvarende øgning af de offentlige udgifter, da de udenlandske arbejdstagere bruger offentlige serviceydelser i mindre grad end andre borgere i Danmark.

Analysen er udarbejdet af Rambøll for den tidligere Styrelse for Fastholdelse og Rekruttering, nu Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.