Copenhagen Talent Bridge

Udgivet af: Copenhagen Capacity januar 2012

Copenhagen Talent Bridge skaber en regional platform og et regionalt samarbejde med det formål at tiltrække og fastholde internationale talenter og deres familier til Region Hovedstaden.

Adskillige initiativer er iværksat i forsøg på at løse nuværende og fremtidige udfordringer i forbindelse med talentdagsordenen. Copenhagen Talent Bridge har derfor en vigtig opgave i at bygge bro mellem de forskellige bestræbelser, initiativer og aktører for at sikre at København bliver et bedre sted at arbejde, studere og bo for internationale talenter og deres familier.

Visionen er at gøre København til en af de stærkeste aktører på talentfeltet og det vil Copenhagen Talent Bridge lykkes med ved at sikre koordination af samarbejde og videndeling mellem de eksisterende aktører.

Du kan læse mere om Copenhagen Talent Bridge og se projektets mange aktiviteter på talentcapacity.org

Resultat og effekt

Blandt projektets mål er:

  • Oprettelse af netværk på tværs af regionale og lokale myndigheder, ministerier, virksomheder, industriklynger, faglige organisationer og uddannelsesinstitutioner samt implementere en række målrettede initiativer
  • Udvikling af en regional talentstrategi
  • Udvikling af HR-værktøjer til international talentmanagement i virksomheder og på universiteter
  • Hjælpe 40 små og mellemstore virksomheder med rekruttering af internationale talenter
  • Tilbyde beskæftigelsesmuligheder til 300 forskere og 1.000 ægtefæller
  • Udvikle nye danskkurser for nyankommne vidensarbejdere

Brug værktøjet

Du kan læse mere om Copenhagen Talent Bridge og se projektets mange aktiviteter på talentcapacity.org

Kontakt

Copenhagen Capacity
Nikolaj Lubanski
Nørregade 7B, 1165 København