Udenlandsk arbejdskraft

 

Kvinder for Fremtiden

 
Kvinder for Fremtidens fokus var at bringe kvinder med mellem- eller lange uddannelser fra udlandet tættere på arbejde. Udgangspunkt var, at sprogtilegnelse er en interaktiv og social proces og undervisningen skal være anvendelsesorienteret. Der er arbejdet målrettet med relevante sproglige kompetencer i.f.t. kvindernes praktik. Projektet er støttet af eu-socialfond.
Sprogcenter Nordsjælland

Idekatalog til kommunal hjemmeside for fremmedsprogede nytilflyttere

 
Inspirations- og idekatalog til oprettelse af kommunal hjemmeside målrettet udenlandske tilflyttere. Der gives en række eksempler som man kan plukke fra – vælge at bruge eller tilpasse til den form man vil give egen hjemmeside. Kataloget her skrives på dansk, men de fleste eksempler er på engelsk
Dansk Arbejdsgiverforening

Tværgående erfaringsopsamling - Puljen Arbejdskraftindvandrere

 
Tværgående erfaringsopsamling for projekter støttet af Integrationsministeriets pulje Arbejdskraftindvandrere, som fremhæver og beskriver de metoder, som virker i fastholdelsesindsatsen for udenlandske medarbejdere.
Rambøll Danmark

Flere hænder og hoveder

 
Region Midtjyllands indsats for modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft samt fastholdelse af udenlandske studerende. Indsatsen skal samlet set bidrage til at øge arbejdsstyrken i Region Midt.
Region Midtjylland

Slutrapport for fokusområdet sprog- og kulturtilegnelse

 
Opsummering og konklusioner af Welcometo.dk projektets aktiviteter på fokusområdet Sprog- og kulturtilegnelse.
Dansk Arbejdsgiverforening