Expatviden.dk

Expatviden.dk indeholder en oversigt over danske projekter og initiativer, der sætter fokus på at modtage og fastholde højtkvalificeret udenlandske medarbejdere og deres familier samt internationale studerende.

Formålet med Expatviden.dk er at skabe gennemsigtighed, videndeling og gensidig inspiration på tværs af de mange aktører, der arbejder inden for dette felt i Danmark.  Det være sig kommuner og andre myndigheder, virksomheder, uddannelsesinstitutioner, foreninger og organisationer.

Der kan søges blandt initiativerne i kortlægningen og de gode eksempler via:

  • Tema
  • Geografi
  • Aktørtype


Kortlægningen opdateres hvert halve år og der kommer løbende flere gode eksempler.

 Expatviden.dk skaber overblik over aktuelle og relevante initiativer. Kortlægningen opdateres løbende.  

Der er tale om en kortlægning af initiativer – ikke aktører. Der er fokus på formidling af viden og erfaringer, som andre kan have glæde af i deres arbejde med modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. Derfor er beskrivelsen af initiativerne så konkret som mulig i forhold til bl.a. anvendt metode, og der henvises så vidt muligt til en kontantperson, som kan uddybe erfaringerne med indsatsen.

Resultat og effekt

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har modtaget en lang række positive tilkendegivelser på Expatviden.dk.

Brug værktøjet

Expatviden.dk kan tilgås via adressen www.expatviden.dk eller via Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside www.star.dk