Fritidsjobformidlingen

Udgivet af: Jobcenter København april 2011
Fritidsjobs er et af de vigtigste redskaber til at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Derfor har Københavns Kommune iværksat et projekt, der skal tilvejebringe flere af slagsen. Målet med Fritidsjobindsatsen er dels at skabe fritidsjobs til unge under 18 år i Københavns Kommune og dels at klæde de unge på til at kunne varetage og fastholde disse fritidsjobs.

Fritidsjobindsatsen er et initiativ, som skaber fritidsjob til unge mellem 13 og 17 år i København. Fritidsjobindsatsen er først og fremmest en forebyggende indsats. Med erfaringen og kompetencerne fra et fritidsjob i bagagen er sandsynligheden for, at den unge tager en uddannelse og får en varig tilknytning til arbejdsmarkedet langt større end for de unge, der ikke har haft et fritidsjob. Det er baggrunden for, at Jobcenter København, Skelbækgade i 2008 besluttede at etablere Fritidsjobindsatsen, der er finansieret af Integrationsministeriet og Københavns Kommunes Beskæftigelsesaftale. Fritidsindsatsen foregår i samarbejde med en lang række projekter i Københavns Kommune, hvoraf nogle er i de udsatte boligområder Akacieparken, Urbanplanen og Mjølnerparken. Målgruppen i de områder er unge uden netværk og uden positive rollemodeller, der gennem en tilknytning til arbejdsmarkedet får mulighed for at tilegne sig netværk og normer, der leder væk fra kriminalitet.   Fritidsjobindsatsen er aktiv både i forhold til oprettelse af fritidsjobs, men også i forhold til at opkvalificere de unge.  Der skabes bl.a. 80 fritidsjobs om året på tværs af Københavns Kommunes syv forvaltninger, og der er ligeledes et samarbejde med private virksomheder, der gratis kan opreklamere deres ledige fritidsjob på hjemmesiden. De unge bliver opkvalificeret vha. jobsøgningskurser og jobsamtaler. Ligesom de bliver undervist i e-learningsværktøjet ”Test dig selv”, der introducerer de unge for arbejdsmarkedet. 

Indsatsen er interessant for alle unge, men i særdeleshed unge med anden etnisk baggrund end dansk, da disse traditionelt har færre fritidsjobs end etniske danske unge.

Resultat og effekt

Fritidsjobs har positive effekter for de unge, der gennem fritidsarbejdet tillærer sig generelle normer omkring arbejdsmarkedet og opbygger netværk. Det betyder, at de lærer at begå sig på arbejdsmarkedet, hvilket har en betydning for mulighederne senere for at få job. Fritidsjob er desuden identitetsskabende for de unge, og dermed opnås en positiv effekt i forhold til de unges selvværd. De unge oplever ligeledes positive rollemodeller i form af voksne, der er med til at forme deres bevidsthed omkring arbejdsmarkedet. Fritidsjobindsatsen har i løbet af det første år haft succes med at formidle omkring 300 fritidsjobs til unge. 

Brug værktøjet

Etablering af fritidsjobindsats I forbindelse med etablering af fritidsjobindsatsen er fire redskaber vigtige i forhold til at opbygge en succesrig indsats:

  1. Pædagogisk IT-platform. der bygger bro mellem unge og arbejdsmarkedet. 
  2. Kampagner, der skal åbne virksomhedernes øjne for nye muligheder. 
  3. Kampagner, der skal lokke unge væk fra gaden. 
  4. Konsulenter, der skal skaffe nye jobs ved at tage direkte kontakt til relevante virksomheder.

Kontakt

Jobcenter København
Tine Michael Lindhard