Guide til virksomheder, der vil fastholde højtuddannede udenlandske medarbejdere

marts 2011
Guiden består af fire trin med gode råd, som hjælper en dansk virksomhed i forhold til at ansætte og fastholde udenlandske medarbejdere; før den udenlandske medarbejder ankommer, når medarbejderen ankommer, mens medarbejderen er i virksomheden, og når medarbejderen forlader virksomheden.

Under hvert trin er der en række gode råd, samt eksempler fra det danske erhvervsliv, se de nævnte trin i nedenstående tekst;

Trin 1: Før den udenlandske medarbejder ankommer:
Virksomheden skal forberede sig på at modtage udenlandske medarbejdere, både i forhold til den interne virksomhedskultur og ved at identificere den udenlandske medarbejders behov og søge at afhjælpe dette, f.eks. familiesituation, job til ægtefælle og informere om dansk arbejdspladskultur.   

Trin 2: Når den udenlandske medarbejder ankommer:

Tilbyd medarbejderen og dennes familie hjælp med praktiske forhold, dette kan være gennem en velkomstpakke eller afholdelse af velkomstmøder. Hjælpen kan omhandle boligsituation, skole og pasningstilbud til børn, dansk sprogundervisning og skatterådgivning. Det kan være en fordel at modtagelsen koordineres med virksomhedens HR afdeling.   

Trin 3: Mens den udenlandske medarbejder er i virksomheden:

For at holde på udenlandske medarbejdere og deres familier, kan virksomheden hjælpe dem med at falde til ved at etablere forskellige former for netværk, mentorordninger, sprog- og kulturkurser og andre sociale arrangementer.  

Trin 4: Når den udenlandske medarbejder forlader virksomheden:
Det er lettere at fastholde udenlandske med arbejdere, hvis man ved hvorfor de forlader virksomheden og landet. Nogle virksomheder gennemfører exitsamtaler for at opsamle viden om medarbejderens og familiens udfordringer og gode erfaringer i Danmark. Disse samtaler kan også medvirke til at sige farvel til medarbejderen, så der efterlades et positivt indtryk af virksomheden.