Internationale eksporttalenter

Udgivet af: Foreningen Nydansker august 2013
En undersøgelse af forekomst og værdi af nydanskere i danske eksportvirksomheder

Undersøgelsen af forekomsten og værdien af nydanskere i danske eksportvirksomheder er foretaget af Foreningen Nydansker i forbindelse med lanceringen af Jobindexs nye portal www.eksportjob.dk, hvor internationale talenter og specialvidensøgende eksportvirksomheder kan finde hinanden. Rapporten viser blandt andet, at eksportvirksomhederne oplever stor værdi af at have nydanskere ansat i eksportstillinger, men at der er for få nydanskere ansat i eksportafdelingerne. Det skyldes blandt andet barrierer i form af forskelle i arbejdskultur, manglende socialt netværk, jobmangel hos ægtefællen eller sproglige barrierer. For at gøre det muligt for de danske eksportvirksomheder at rekruttere de internationale talenter og dermed styrke eksporten, anbefaler rapporten implementering af en målrettet rekrutteringsstrategi.