Jobdesingmanual Eu- projekt ”Kvinder på vej”

Udgivet af: Kvinder på Vej marts 2012
Jobdesignmanualen har et reelt fokus på den enkelte kvindes ressourcer. En tilgang til den enkelte kvindes arbejdsmarkedsprofil, som en ganske særlig profil med særlige muligheder, og dermed en grundlæggende tilgang som et endnu ikke optimalt udnyttet potentiale for arbejdskraft og vækst.

Manual til vejleder/mentor eller jobkonsulent
Jobfunktionsbeskrivelse har en dobbelt funktion: For det første skal praktikantens jobfunktion fastlægges, så alle parter har et klart billede af, hvad der forventes af praktikanten i praktikperioden. For det andet påbegyndes her processen med at afsøge mulighederne for en mere varig kobling mellem virksomhed og praktikant. Der er ikke alene tale om en afklaring. Der er desuden tale om en samtidig afsøgning af muligheder (Kan praktikanten bidrage med noget, som ikke umiddelbart ligger i jobfunktionen – og er der opgaver, som virksomheden gerne ville have løst, hvis der var en kandidat til at løse dem?)

Manual til kursist/borger
Jobdesignskema er et skema, hvor din vejleder/mentor skriver de aftaler, som gælder for dit praktik-forløb, og de vurderinger, som kontaktpersonen fra praktikstedet kan give af dig. Skemaet bruges første gang, lige før praktikken starter. Her aftaler vejlederen/mentoren og kontaktpersonen, hvilke opgaver du skal løse, mens du er i praktik.

Manual til virksomhed
Jobdesignskemaet er et redskab, som skal sikre en afklaring af, hvordan en praktikants kvalifikationer og kompetencer passer til den jobfunktion, hvori hun eller han er i praktik. Men afklaringen skal ikke kun se på, hvordan praktikanten og jobfunktionen passer sammen i øjeblikket, den skal også afsøge mulighederne for, at praktikant og jobfunktion på længere sigt kan komme til at passe sammen gennem en gensidig tilpasning. Kan der på baggrund af praktikforløbet skabes en særligt sammensat stilling, som både tilgodeser virksomhedens behov og praktikantens særlige kompetenceprofil – eller kan jobfunktionen tilpasses, så praktikanten kan varetage den, enten i en ordinær ansættelse, et løntilskudsforløb, en elevstilling eller en vikarstilling?

Kontakt

Kvinder på Vej
Kan findes ved at følge nedenstående hjemmeside link