Kandidatspeciale: Indvandrere er gode for eksporten

Udgivet af: Aarhus Universitet marts 2012
Kandidatspecialet undersøger sammenhængen mellem indvandring og den danske import, eksport og investeringsmuligheder i Danmark. Konklusionen er, at indvandrerne har en positiv effekt på disse forhold.


Weinberger og Olsen har som de første undersøgt og kortlagt indvandringens effekt på udenrigshandlen. Deres kandidatspeciale fastslår, at for hver 12.000 personer, der slår sig ned i Danmark, øges eksporten med over to milliarder kroner. Det svarer til 166.000 kroner pr. person.

Undersøgelsen tager udgangspunkt i de nydanskere, der slog sig ned i Danmark i perioden 1995-2008. Indvandrerne har ikke blot spillet en stor og positiv rolle for eksporten, men også for import og investeringsmuligheder i det danske erhverv.

Specialet er en inspiration til alle, der vejleder nydanske iværksættere og virksomhedsejere eller på anden vis har en interesse i nydanskeres indflydelse på den danske udenrigshandel. Det fungerer som baggrundsviden om indvandrernes positive indflydelse for dansk erhverv.

Kontakt

Aarhus Universitet
Simon Weinberger, stud.cand.oecon., og Samuel Michael Olsen