Kvinder på vej

Udgivet af: Kvinder på Vej oktober 2011
Publikationen beskriver kort, hvornår projektet startede, hvor mange kvinder der p.t. har gennemført samt dets resultater. Desuden er projektets formål, tidsplan, indhold og kontakt til virksomheder beskrevet. Afsluttende er der udtalelser fra kvinder, der har deltaget i et forløb

Materialet skal bruges til at introducere samarbejdspartnere, virksomheder med flere om, hvad EU-projekt ”Kvinder på vej” går ud på. Vejlederne har materialet med ud til virksomhederne, når der søges praktikker. Projektet havde en stand på KL’s Jobcamp 2011, hvor materialet blev uddelt. Projektet skal have en stand på Bruxelles Employment week, hvor materialet er blevet oversat til engelsk, tysk og fransk. Der udarbejdes yderligere et metodekatalog og en jobdesignmanual i 2012. Hensigten med disse materialer er at videregive erfaringer til voksen uddannelsesinstitutioner, der arbejder med målgruppen.   

For en mere uddybende beskrivelse se www.kvinderpaavej.dk eller kontakt projektleder Annette Thielke, athi@hillerod.dk eller ring på 24 21 31 42.  

Projektet støttet af Den Europæiske Socialfond, 10 Lokale Beskæftigelsesråd og Integrationsministeriets satspuljemidler.Kontakt

Kvinder på Vej
Annette Thielke