Medics on the Move (MoM)

oktober 2011
Medics on the Move er en webbaseret platform, der giver sundhedsfagligt personale, som arbejder i udlandet, sproglige værktøjer og støtte til at fungere effektivt på deres nye arbejdsplads. MoM bruger den nyeste teknologi til at levere et målrettet sprogundervisningsprogram.

MoM indeholder søgbare databaser med over 200 arbejdsrelaterede samtalescenarier og over 1000 medicinske ord og termer – på seks målsprog (engelsk, dansk, hollandsk, tysk, italiensk og svensk). MoM indeholder også simple søgefunktioner på arabisk, polsk, rumænsk, russisk og tyrkisk.

Lydfiler, sprog- og kommunikationstips støtter den udenlandske læge i den tværkulturelle medicinske hverdag. Scenarierne i MoM indeholder eksempler fra alle faser i en læge-patientsamtale, samt eksempler på sætninger til brug i samtaler med andre læger og andet personale. På MoM-platformen har MoM-medlemmerne yderligere mulighed for at udveksle erfaringer med andre udenlandske læger i forskellige fora og gennem chat.

MoM kan både bruges på en desktop og på en mobiltelefon (BlackBerry, iPhone og andre smartphones).

MoM er udviklet med støtte fra EU’s Leonardo da Vinci-program.

Værktøjet færdiggøres oktober 2011