Overuddannelse blandt etniske minoritetsborgere i Københavns Kommune

Formålet med denne rapport er at kortlægge omfanget af overuddannelse blandt højtuddannede ikke-vestlige indvandrere bosat i Københavns Kommune, herunder den branchemæssige fordeling. Derudover har undersøgelsen til formål at beskrive en række faktorer, som kan have betydning for forekomsten af overuddannelse.

Analysen består af tre dele: en indledende, beskrivende analyse baseret på registerdata, en spørgeskemaundersøgelse udsendt til 1.000 personer samt fire fokusgruppeinterview. Registeranalysen viser, at næsten to ud af tre ikke-vestlige indvandrere i København, som har en udenlandsk videregående uddannelse, er i job, der kræver kvalifikationer under deres uddannelsesniveau. Det samme gælder for en ud af tre ikke-vestlige indvandrere med en dansk videregående uddannelse. De overuddannede indvandrere arbejder typisk i rengørings-,restaurant- og transportbrancherne. Uddannelsens fagområde, alder, familiesituation og opholdsgrundlag ved ankomst til Danmark synes at være nogle af de faktorer, som har betydning for, om det bliver nødvendigt at acceptere et job, man er overuddannet til.