Turbovurdering af udenlandske uddannelser for virksomheder

Virksomheder kan få en ekstra hurtig vurdering, når de overvejer at ansætte en person med udenlandske uddannelsespapirer.

En turbovurdering er en kort udtalelse, som fortæller, om uddannelsen er offentligt anerkendt i uddannelseslandet, hvilket niveau uddannelsen svarer til i det danske uddannelsessystem, og så vidt muligt hvilket fagligt område uddannelsen svarer til i Danmark. Virksomheder har også mulighed for at få svar på andre spørgsmål om uddannelsen og uddannelsesinstitutionen, f.eks. om karakterskalaer.

Vurderingen tager normalt højst fem arbejdsdage, det vil sige så kort tid, at vurderingerne kan bruges ved udvælgelsen af ansøgere til jobsamtaler. Turbovurderingen har til formål at gøre det enklere og hurtigere for virksomheder at finde ud af, om en ansøger matcher virksomhedens behov, således at manglende kendskab til andre landes uddannelsessystemer ikke udgør en barriere for at få gavn af udenlandske kvalifikationer. Ordningen er udviklet i dialog med blandt andre DI og Copenhagen Capacity.

Resultat og effekt

Styrelsen er stadig i gang med at opsamle erfaringer med tilbuddet, men en række eksempler på virksomheders brug af ordningen kan findes på fivu.dk/uddannelse-og-institutioner/anerkendelse-og-dokumentation/guide-til-anerkendelse/virksomheder/turbovurdering/eksempler.

Brug værktøjet

Læs om turbovurderinger på fivu.dk/anerkendelse/turbo. Virksomheden anmoder om en turbovurdering ved at indsende en mail med visse oplysninger samt indscannet uddannelsesdokumentation og samtykke fra jobansøgeren.

Turbovurderingen er aktuel, når virksomheden har gennemgået ansøgerne og udvalgt de relevante ansøgere.

Turbovurderingen er alene til brug i forhold til den konkrete jobansøgning, men uddannelsesindehaveren kan altid ansøge styrelsen om en vurdering af sine uddannelser.