Udenlandsk arbejdskraft

Filtrer
 

Vestas Spouse CV booklet

 
Vestas Spouse CV Booklet indeholder CV’er tilhørende virksomhedens udenlandske medarbejderes’ ægtefæller. Brochuren vidner om, at mange højtkvalificerede fagprofiler står uden job i Danmark.
VPeople & Culture, Vestas Wind Systems A/S

Tværgående erfaringsopsamling - Puljen Arbejdskraftindvandrere

 
Tværgående erfaringsopsamling for projekter støttet af Integrationsministeriets pulje Arbejdskraftindvandrere, som fremhæver og beskriver de metoder, som virker i fastholdelsesindsatsen for udenlandske medarbejdere.
Rambøll Danmark

Flere hænder og hoveder

 
Region Midtjyllands indsats for modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft samt fastholdelse af udenlandske studerende. Indsatsen skal samlet set bidrage til at øge arbejdsstyrken i Region Midt.
Region Midtjylland

Welcome to Denmark – a Guide for Employees and Students from Abroad

 
Hæftet er en guide til hvordan man kan studere eller få arbejde i Danmark.

Slutrapport for fokusområdet sprog- og kulturtilegnelse

 
Opsummering og konklusioner af Welcometo.dk projektets aktiviteter på fokusområdet Sprog- og kulturtilegnelse.
Dansk Arbejdsgiverforening

Projekt YLVA

 
YLVA (Yngre Lægers Videreuddannelsesaktiviteter for udenlandske læger) er et 1 årigt projekt målrettet yngre udenlandske læger omfattende et undervisningsforløb i dansk sprog, kommunikation, hospitalskultur samt en mangfoldighedsmentorordning.
Region Midtjylland-HR Koncern, Lærdansk Århus, Sprogcenter Viborg, Århus Universitetshospital og Hr-afdeling, Regionssygehuset Viborg og HR-afdeling, Inside Denmark og Lægeforeningen

God praksis på kurser i arbejdsmarkedsdansk – et katalog

 
Formålet med dette ”god praksis-katalog” er at formidle gode ideer til etablering, gennemførsel og evaluering af kurser i arbejdsmarkedsdansk. Her findes gode eksempler på hvordan de forskellige aktører i samarbejde kan etablere og kvalificere kurser i dansk for tosprogede medarbejdere på arbejdspladsen

Welcome Package for Migrant Workers

 
Welcome Package for Migrant Workers er en webside, som bl.a. består af online sproglæringsmateriale på grundniveau og lettilgængelige informationer om sociale, kulturelle og lovgivningsmæssige forhold i Danmark
VIFIN

Når mangfoldighed skaber værdi

 
Læs om hvordan 20 forskellige danske arbejdspladser har brugt etnisk mangfoldighed og dets positive effekter i dagligdagen.
Foreningen Nydansker

Udenlandsk medarbejder?

 
Hvis du som virksomhed har eller overvejer at ansætte udlændinge, er denne håndbog en genvej til et godt samarbejde.
Ringkøbing Fjord Erhvervsråd

Portal til de lovregulerede erhverv

 
Portalen informerer om, hvordan erhvervsudøvere med udenlandske kvalifikationer kan få adgang til at arbejde inden for de forskellige lovregulerede erhverv i Danmark.
Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Godt på vej mod fremtiden - En guide til mentorforløb

 
Guiden som hjælper dig i gang med et mentorfoløb på din arbejdspalds
Foreningen Nydansker

The Expat Study 2010

 
The Expat Study 2010 er den største undersøgelse blandt udenlandske videnarbejdere (expats) i Danmark. Rapporten tegner et helhedsbillede af Danmark som udstationeringsland og beskriver de udfordringer Danmark står overfor – både på nationalt, regionalt og på virksomhedsniveau.
Oxford Research A/S and The Copenhagen Post

MobiDic

 
MobiDic er brancherettede ordbøger, der henvender sig til arbejdstagere, som taler polsk, tysk eller engelsk
Det Lokale Beskæftigelsesråd Vejle

Polonia i København

 
Den foreløbigt mest systematiske undersøgelse af Polske arbejdstageres løn-, arbejds- og levevilkår i Danmark.
LO

Det danske arbejdsmarked og EU-udvidelsen mod øst

 
Rockwool Fondens Forskningsenhed

Workindanmmark og Workindenmark.dk

 
Workindenmark hjælper danske virksomheder med rekruttering og fastholdelse af højt kvalificerede internationale medarbejdere, samt hjælper udenlandske jobsøgere med at finde arbejde i Danmark
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), Beskæftigelsesministeriet

Integration og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft og medfølgende familie

 
En rapport om integration og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft og medfølgende familie

Er indvandrere overkvalificeret til deres arbejde?

 
Mange indvandrere, som har taget deres uddannelse i hjemlandet, har svært ved at få et job i Danmark, som passer til deres uddannelse. Undersøgelsen viser, at hver fjerde indvandrer er overkvalificeret til det job, de besidder
KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioner Analyse og Forskning

The Expat Study 2006 – Udenlandske videnarbejdere i Danmark

 
The Expat Study 2006 undersøger udenlandske videnarbejderes (expats) oplevelse af Danmark og det danske arbejdsmarked. The Expat Study 2006 bidrager til at belyse områder, hvor Danmark og de danske regioner, kommuner eller virksomheder kan styrke indsatsen overfor expats
Oxford Research