Udenlandsk arbejdskraft

Filtrer
 

Kandidatspeciale: Indvandrere er gode for eksporten

 
Kandidatspecialet undersøger sammenhængen mellem indvandring og den danske import, eksport og investeringsmuligheder i Danmark. Konklusionen er, at indvandrerne har en positiv effekt på disse forhold.
Aarhus Universitet

Copenhagen Talent Bridge

 
Copenhagen Capacity

Slutrapport for fokusområdet sprog- og kulturtilegnelse

 
Opsummering og konklusioner af Welcometo.dk projektets aktiviteter på fokusområdet Sprog- og kulturtilegnelse.
Dansk Arbejdsgiverforening

Idekatalog til kommunal hjemmeside for fremmedsprogede nytilflyttere

 
Inspirations- og idekatalog til oprettelse af kommunal hjemmeside målrettet udenlandske tilflyttere. Der gives en række eksempler som man kan plukke fra – vælge at bruge eller tilpasse til den form man vil give egen hjemmeside. Kataloget her skrives på dansk, men de fleste eksempler er på engelsk
Dansk Arbejdsgiverforening

Expat in Denmark

 
Expat in Denmark er et netværk for udenlandske medarbejdere i Danmark. Det overordnede mål er at gøre Danmark til et mere attraktivt land at bo og arbejde i for udenlandske arbejdstagere.
Dansk Industri

MobiDic

 
MobiDic er brancherettede ordbøger, der henvender sig til arbejdstagere, som taler polsk, tysk eller engelsk
Det Lokale Beskæftigelsesråd Vejle

Integration og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft og medfølgende familie

 
En rapport om integration og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft og medfølgende familie

Guide til virksomheder, der vil fastholde højtuddannede udenlandske medarbejdere

 
Guiden består af fire trin med gode råd, som hjælper en dansk virksomhed i forhold til at ansætte og fastholde udenlandske medarbejdere; før den udenlandske medarbejder ankommer, når medarbejderen ankommer, mens medarbejderen er i virksomheden, og når medarbejderen forlader virksomheden.

Welcome to Denmark – a Guide for Employees and Students from Abroad

 
Hæftet er en guide til hvordan man kan studere eller få arbejde i Danmark.

God praksis på kurser i arbejdsmarkedsdansk – et katalog

 
Formålet med dette ”god praksis-katalog” er at formidle gode ideer til etablering, gennemførsel og evaluering af kurser i arbejdsmarkedsdansk. Her findes gode eksempler på hvordan de forskellige aktører i samarbejde kan etablere og kvalificere kurser i dansk for tosprogede medarbejdere på arbejdspladsen

Befolkningsudviklingen 2001-2021

 
Tænketankens rapport giver et skøn over udviklingen i antallet af udlændinge og danskere i de kommende 20 år og befolkningsgruppernes sammensætning på oprindelsesland, alder og køn

Internationale eksporttalenter

 
En undersøgelse af forekomst og værdi af nydanskere i danske eksportvirksomheder
Foreningen Nydansker

Når mangfoldighed skaber værdi

 
Læs om hvordan 20 forskellige danske arbejdspladser har brugt etnisk mangfoldighed og dets positive effekter i dagligdagen.
Foreningen Nydansker

Godt på vej mod fremtiden - En guide til mentorforløb

 
Guiden som hjælper dig i gang med et mentorfoløb på din arbejdspalds
Foreningen Nydansker

Fritidsjobformidlingen

 
Fritidsjobs er et af de vigtigste redskaber til at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Derfor har Københavns Kommune iværksat et projekt, der skal tilvejebringe flere af slagsen. Målet med Fritidsjobindsatsen er dels at skabe fritidsjobs til unge under 18 år i Københavns Kommune og dels at klæde de unge på til at kunne varetage og fastholde disse fritidsjobs.
Jobcenter København

Overuddannelse blandt etniske minoritetsborgere i Københavns Kommune

 
Formålet med denne rapport er at kortlægge omfanget af overuddannelse blandt højtuddannede ikke-vestlige indvandrere bosat i Københavns Kommune, herunder den branchemæssige fordeling. Derudover har undersøgelsen til formål at beskrive en række faktorer, som kan have betydning for forekomsten af overuddannelse.
KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioner Analyse og Forskning

Er indvandrere overkvalificeret til deres arbejde?

 
Mange indvandrere, som har taget deres uddannelse i hjemlandet, har svært ved at få et job i Danmark, som passer til deres uddannelse. Undersøgelsen viser, at hver fjerde indvandrer er overkvalificeret til det job, de besidder
KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioner Analyse og Forskning

Jobdesingmanual Eu- projekt ”Kvinder på vej”

 
Jobdesignmanualen har et reelt fokus på den enkelte kvindes ressourcer. En tilgang til den enkelte kvindes arbejdsmarkedsprofil, som en ganske særlig profil med særlige muligheder, og dermed en grundlæggende tilgang som et endnu ikke optimalt udnyttet potentiale for arbejdskraft og vækst.
Kvinder på Vej

Kvinder på vej

 
Publikationen beskriver kort, hvornår projektet startede, hvor mange kvinder der p.t. har gennemført samt dets resultater. Desuden er projektets formål, tidsplan, indhold og kontakt til virksomheder beskrevet. Afsluttende er der udtalelser fra kvinder, der har deltaget i et forløb
Kvinder på Vej

Polonia i København

 
Den foreløbigt mest systematiske undersøgelse af Polske arbejdstageres løn-, arbejds- og levevilkår i Danmark.
LO
Næste 1 | 2 | 3